Általános Szerződési Feltételek

A matekonline.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevételéről és a fellelhető információk felhasználási feltételeiről

Jelen weboldal (amely a http://matekonline.hu internetes címen érhető, továbbiakban, mint Weboldal) üzemeltetője és felelős kiadója Fejes András egyéni vállalkozó (továbbiakban, mint Szolgáltató). A Weboldalon fellelhető mindennemű információ felhasználási és szolgáltatásainak igénybevételi feltételeit jelen dokumentum, mint Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban, mint ÁSZF) tartalmazza.

1. Felek

Az ÁSZF értelmezésében a Weboldallal bármilyen interakcióba lépő természetes vagy jogi személyiség Félnek tekintendő és az interakció minőségétől függően lehet Látogató, Felhasználó vagy Előfizető.

1.1 Szolgáltató

A weboldal üzemeltetője és felelős kiadója:

Név: Fejes András
Cím: 1054 Budapest Szemere utca 19. 3.em./4.a.

1.2 Kedvezményezettek

1.2.1 Látogató

Látogató az, aki a matekonline.hu weboldalt böngészi, de nem regisztrál, és nem fizet elő. A Látogató hozzáfér a weboldal meghatározott részeihez, és a publikus felület elemeihez (Hírek, Kapcsolat, Rólunk, stb..).

1.2.2 Felhasználó

A Felhasználó hozzáfér mindenhez, amihez a Látogató is. A Felhasználó e-mail címével és az általa megadott jelszóval azonosítja magát a honlapon. Amennyiben megadja a Szolgáltató által szükségesnek ítélt személyes adatait, valamint az oktatási intézményt, vagy intézmény típust, ahova jár, korlátozottan személyre szabott, a Látogató előtt nem látható tanagyagokhoz, segédletekhez is hozzáfér. Személyes adatait az adatvédelmi szabályzatunkban rögzítettek alapján kezeljük és tároljuk, harmadik fél számára nem adjuk ki. Bejegyzéseket írhat és olvashat a fórumban, és a kapcsolat menüpont alatt igényelheti az általa kért tanagyag Szolgáltató általi kidolgozását; ezt azonban a Szolgáltató lehetőségeihez mérten tudja teljesíteni, de nem garantálja.

1.2.3 Előfizető

Az előfizető rendelkezik mindazon jogosítványokkal, amelyeket regisztrált Felhasználó, illetve amennyiben az általa választott képzéshez létezik előfizethető csomag, és elő is fizet, igénybe veheti a csomagban foglalt prémiumszolgáltatásainkat is.

2. Információk

Az oldalon a következő információkat találja meg:
- A kapcsolat menüpont alatt találja meg a szolgáltató elérhetőségeit
- A hírek menüpont alatt a weboldal profiljával kapcsolatos híreket olvashat
- A rólunk menüpont alatt szolgáltató filozófiájáról olvashat
- A hogyan működünk menüpont alatt a weboldal működésének a logikája található
- A fórumban a regisztrált felhasználók cserélhetnek véleményt, de a jó ízlésbe, törvénybe ütköző hozzászólásokat a szolgáltató moderálhatja. Az ott megjelenő vélemények a felhasználók magánvéleményei, melyekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Szolgáltatások

A weboldalon három féle szolgáltatás elérhető az Előfizetők részére:
- Webes elérés: ez alatt a honlapon található, a matematika megértését segítendő tanagyagokhoz, segédletekhez, cikkekhez való hozzáférést értjük.

- Konzultáció: az előfizetett csomagtól függően az Előfizető részt vehet egy, vagy több személyes konzultáción budapesti irodánkban. A konzultáció egy negyvenöt perces matematika magánóra, melynek témaköreit és időpontját előzetesen, telefonon vagy e-mailen egyeztetni kell a Szolgáltatóval. A szolgáltató a rendelkezése álló időkeretben igyekszik az előfizető igényeit kielégíteni.

- Kurzus: az előfizetett csomagtól függően az Előfizető részt vehet egy, vagy több egész napos, hétvégén megrendezett csoportos vizsga, vagy érettségi felkészítőn. A kurzusok időpontjai, és témakörei a honlapon legalább X nappal előre megtalálhatók. A kurzusokra előzetesen jelentkezni kell, a létszámkeret alkalmankénti korlátozottsága miatt a helyek a jelentkezés sorrendjében töltődnek fel.

3.1 Díjszabás

Jelenleg előfizethető csomagok:
- 1 hónap webes elérés + 1 konzultáció: 3000 HUF
- 3 hónap webes elérés + 1 konzultáció: 5000 HUF
- 1 hónap webes elérés + 1 kurzus: 5000 HUF
- 3 hónap webes elérés + 1 kurzus: 10.000HUF
- 1 hónap webes elérés + „korlátlan” kurzus és konzultáció: 10.000 HUF
- 3 hónap webes elérés + „korlátlan” kurzus és konzultáció: 20.000 HUF

A korlátlan személyes alkalom természetesen nem teljesen korlátlan, de a szolgáltató vállalja, hogy ésszerű korlátok közt nem szab határt a személyes konzultációk számát illetően, és az előfizető lehetőség szerint akár az összes kurzuson is részt vehet. A havi egy kurzus és havi egy konzultáció lehetőségét garantáljuk.

A fizetés menete.
Ahhoz, hogy a valaki egyáltalán elő tudjon fizetni, először is azonosítania kell magát a honlapon, és meg kell adnia a személyes adatait is az oldalra való regisztrációnál. A profilom menüpont alatt, a „képzéseim” sorban a már regisztrált felhasználó kiválaszthatja a képzést, amire jár (vagy egyszerűen azt a képzést, amelynek a tananyagaihoz hozzáférést szeretne). Ha ezt megtette, az „előfizetés” fülre kattintva egy táblázatot lehet látni, ahol látszik a kiválasztott képzés, hogy van-e előfizetés, és ha van, meddig érvényes. Ha még nincs előfizetés, a státusz „inaktív” felirat olvasható a képzés neve mellett. Ilyenkor a zöld pluszjelre vagy az előfizetés feliratra kell kattintani. Ekkor megjelenik két opció, az egyik az „egyéni feltételeket szeretnék”, a másik a „fizetni szeretnék”, ez utóbbit kell kiválasztani. Ha ez megtörtént, egy legördülő menüből ki kell választani az előfizetni kívánt csomagot.
Honlapunkon jelenleg banki átutalással és paypallal lehet fizetni.

Banki átutalás
Kezdeményezzen banki átutalást bankfiókjában, vagy az internetes bankfiókjában, és kérjük, pontosan adja meg a feltüntetett adatokat. Az adminisztrátorunk legkésőbb az összeg beérkezését követő munkanapon aktiválja az előfizetését.

Paypal fizetés.
A paypalon keresztül fizethet, ha regisztrált Paypal felhasználó, nem regisztrált felhasználóként pedig biztonságosan fizethet a bankkártyája segítségével. Részletekért kérjük, keresse fel a Paypal honlapját!
Adminisztrátorunk legkésőbb az összeg beérkezését követő munkanap aktiválja az előfizetést.
 

4. Szolgáltató kötelezettségei és jogai

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os

rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre

bejelentett karbantartások.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől

számított maximum 2 munkanapon belül biztosítani.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A

számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak,

melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor

állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről

azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail

formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:


Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas rendszeren való futtatásra;

Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF.-et egyoldalúan módosítani, azonban erről e-mailben tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt 15 nappal.

A Szolgáltató felelőssége:

A szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget.

. Kivételt képeznek az egyedi megállapodások.

Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

5. Kedvezményezett kötelezettségei és jogai

 

A Kedvezményezett jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

 

A Kedvezményezett köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
A Kedvezményezett köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti a szolgáltatást. Kedvezményezett köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért Kedvezményezett felel.
A Kedvezményezett köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni.
A Kedvezményezett köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

6. Jogszavatosság

A Szolgáltató kijelenti, hogy sem az általa értékesített szolgáltatások, sem annak részei nem tartalmaznak a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmakat. Csak olyan információt tesz közzé, melyek nem ütköznek sem Magyarország törvényeibe, sem az általánosan elfogadott erkölcsi és etikai normákba.

7. Kapcsolttartás

Szolgáltató a Kedvezményezettel az általa megadott e-mail címen keresztül tartja a kapcsolatot, illetve a közérdekű közleményeket a Matekonline.hu oldalon jeleníti meg.
A kapcsolattartásra jogosult a Szolgáltató részéről:

Informatikai jellegű kérdések (Helpdesk): 

Szerződések előkészítése, szerződéses nyilatkozatok:

8. Záró rendelkezések

Üzemeltető jogosult jelen ÁSZF tartalmát egyoldalú nyilatkozattal a regisztrált Felhasználók egyidejű e-mailben történő értesítése mellett, illetve a Matekonline.hu oldalon történő közzététellel, leghamarabb a közzétételt követő 8. (nyolcadik) napon történő hatálybalépéssel módosítani.

Jelen ÁSZF rendelkezéseire a magyar jog szabályai az irányadók.

Felhasználók és Előfizetők tudomásul veszik, hogy jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat is elfogadják.

Általános rendelkezések, egyéb dolgok, amik máshová nem sorolhatók

 

KEZDŐOLDAL | RÓLUNK | HÍREK | REGISZTRÁCIÓ | KAPCSOLAT