Analízis

BME Bevezető Matematika Zárthelyi minta

» Példák
1.    Tetszőleges nem negatív a \large \dpi{80} \fn_jvn (a\neq 1) szám esetén \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}=
 
(A) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{\sqrt{a}+a}{1+a} (B) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{\sqrt{a}-a}{1-a} (C) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{\sqrt{a}-a}{1-a^2} (D) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{a}{1+a} (E)  ezek egyike sem 
1.    \large \dpi{80} \fn_jvn {\color{Red} \frac{\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}=}
__________
 
Megoldás:
 
Egyszerű számokkal számolunk és keressük a „jó” képletet.
 
 
\large \dpi{80} \fn_jvn {\color{Red} \frac{\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}}={\color{Blue} \frac{\sqrt{a}-a}{1-a}}
__________
 
Válasz:
 
B

 

2.    Mennyi a \large \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{10^{4-\lg25}} kifejezés értéke?
 
(A) 4 (B) 5 (C) 10 (D) 20 (E) ezek egyike sem
2.    Mennyi a \large \dpi{80} \fn_jvn {\color{Red} \sqrt{10^{4-\lg25}}} kifejezés értéke?
__________
 
Megoldás:
 

Hatványozás azonosságait és a logaritmus definícióját használjuk. Ha a gyökkitevőt törtkitevőre írjuk át, könnyebben számolunk.

\large \dpi{80} \fn_jvn \mathbf{a^{n-m}=\frac{a^n}{a^m}}    ;     \large \dpi{80} \fn_jvn \boldsymbol{\sqrt[q]{a^p}=a^{\frac{p}{q}}}

\large \dpi{80} \fn_jvn \mathbf{10^{lg b}=b}     

a logaritmus KITEVŐT jelent, és az lg tízes alapot.

(kitevő: lg 25,

  alap: 10,

         hatvány: 25)
 
\large \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{10^{4-\lg25}}=\sqrt{\frac{10^4}{10^{\lg25}}}=\frac{10^{\frac{4}{2}}}{\sqrt{25}}=\frac{100}{5}={\color{Blue} 20}
__________
 
Válasz:
 
D

 

4.    Az alábbi állítások közül melyik igaz? Tetszőleges pozitív a, b és c (\large \dpi{80} \fn_jvn a\neq 1)
számokra teljesül, hogy
     
\large \dpi{80} \fn_jvn 1.\;a^b-a^c=a^{b-c} \large \dpi{80} \fn_jvn 2.\;a^b\cdot a^b=a^{\left (b^2 \right )} \large \dpi{80} \fn_jvn \log_a(b+c)=\log_a b+ \log_a c

(A) csak az 1. (B) csak a 2. (C) csak a 3. (D) egyik sem igaz (E) több állítás is igaz
4.    Az alábbi állítások közül melyik igaz? Tetszőleges pozitív a, b és c (\large \dpi{80} \fn_jvn a\neq 1)
számokra teljesül, hogy
     
\large \dpi{80} \fn_jvn 1.\;a^b-a^c=a^{b-c} \large \dpi{80} \fn_jvn 2.\;a^b\cdot a^b=a^{\left (b^2 \right )} \large \dpi{80} \fn_jvn \log_a(b+c)=\log_a b+ \log_a c
__________
 
Megoldás:
 
A hatványozás és a logaritmus azonosságainál az adott műveletnél alacsonyabb rendű műveletet végezzük. Például: azonos alapú hatványok szorzásánál a kitevőket összeadjuk
__________
 
Válasz:
 
D

 

7.    Az alábbi függvények közül melyik páros függvény?
 
\large \dpi{80} \fn_jvn f(x)=\cos 3x \large \dpi{80} \fn_jvn g(x)=\frac{10}{x} \large \dpi{80} \fn_jvn h(x)=2 ^x

(A) csak az f (B) csak a g (C) csak a h (D) több is páros (E) egyik sem páros
7.    Az alábbi függvények közül melyik páros függvény?
 
\large \dpi{80} \fn_jvn f(x)=\cos 3x \large \dpi{80} \fn_jvn g(x)=\frac{10}{x} \large \dpi{80} \fn_jvn h(x)=2 ^x
__________
 
Megoldás:
 
Páros függvény az y tengelyre szimmetrikus. Ha az alapfüggvény páros, a zsugorított (nyújtott) függvény is páros marad. (páros: (+x) és (-x) helyen „ugyanakkora” a függvény)
 
\large \dpi{80} \fn_jvn {\color{Blue} \cos x=\cos(-x)}          \large \dpi{80} \fn_jvn \left (\frac{1}{x}\neq \frac{1}{-x}\;;\; 2^x\neq 2^{-x} \right )
 
__________
 
Válasz:
 
A

 

8.    Mekkora a satírozott rész területe, ha a P, Q, R, S pontok egy egységoldalú
négyzet oldalfelező pontjai?


(A) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{1}{6} (B) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{1}{5} (C) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{1}{4} (D) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{9}{50} (E) ezek egyike sem igaz
8.     Mekkora a satírozott rész területe , ha a P, Q, R, S pontok egy egységoldalú
négyzet oldalfelező pontjai?


__________
 
Megoldás:
 
Olyan háromszögeket keresünk, amivel    „lefedhetők   az adott síkidomok.
 
\large \dpi{80} \fn_jvn \text{t}_\text{négyzet}=1
  20 db háromszög

\large \dpi{80} \fn_jvn \text{t}_\text{háromszög}=\frac{1}{20}
4 db háromszög

\large \dpi{80} \fn_jvn \text{t}_\text{háromszög}=\frac{1}{20}
__________
 
Válasz:
 
B

 

9.    Egy autó a 92 km-es út első felét 100 km/h sebességgel, a második felét 60 km/h
sebességgel tette meg. Mekkora volt az egész útra vonatkozó átlagsebessége?
 
(A) 75 km/h (B) 77,5 km/h (C) 80 km/h (D) 85 km/h (E) ezek egyike sem igaz
9.    Egy autó a 92 km-es út első felét 100 km/h sebességgel, a második felét 60 km/h
sebességgel tette meg. Mekkora volt az egész útra vonatkozó átlagsebessége?
__________
 
Megoldás:
 
\large \dpi{80} \fn_jvn \text{Sebesség}=\frac{\text{út}}{\text{idő}}  és
 
\large \dpi{80} \fn_jvn \text{\textbf{Átlagsebesség}}=\frac{\text{\textbf{összes út}}}{\text{\textbf{összes idő}}}
 
képletekkel számolunk.
 
\large \dpi{80} \fn_jvn v=\frac{s}{t}     ;     \large \dpi{80} \fn_jvn v_\text{átlag}=\frac{s_\text{összes}}{t_\text{összes}}
 
\large \dpi{80} \fn_jvn t= \frac{s}{v}
 
 
 
 
  s t v

46 \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{46}{100} 100
46 \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{46}{60} 60
összesen 92 \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{8\cdot 46}{300} \large \dpi{80} \fn_jvn {\color{Blue} v_{\text{átlag}}=75\;\frac{\text{km}}{\text{h}}}
 
 
\large \dpi{80} \fn_jvn \frac{46}{100}+\frac{46}{60}=\frac{3\cdot 46+5\cdot 46}{300}=\frac{8\cdot 46}{300}
 
__________
 
Válasz:
 
A

 

11.   Árvízi védekezéshez c darab \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{p}{q} köbméteres tartályt töltöttünk meg homokkal.
 Hány darab \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{m}{n} köbméteres tartályba tudtunk volna ugyanennyi homokot  beletölteni?
 
(A) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{p\cdot n}{c\cdot q\cdot m} (B) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{p\cdot m} {c\cdot q\cdot n} (C) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{c\cdot p\cdot m} {q\cdot n} (D) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{c\cdot p\cdot n} {q\cdot m} (E) \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{c\cdot q\cdot m} {p\cdot n}
11.    Árvízi védekezéshez c darab \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{p}{q} köbméteres tartályt töltöttünk meg homokkal.
 Hány darab \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{m}{n} köbméteres tartályba tudtunk volna ugyanennyi homokot beletölteni?
__________
 
Megoldás:
 
Összmennyiség ugyanennyi, ezért erre írunk fel összefüggést:
 
mennyiség = darabszám · térfogat
 

\large \dpi{80} \fn_jvn c\cdot \frac{p}{q}=x\cdot \frac{m}{n}

 

\large \dpi{80} \fn_jvn {\color{Blue} \frac{c\cdot p \cdot n}{q \cdot m}=x}

__________
 
Válasz:
 
D

 

13.   Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Az \large \dpi{80} \fn_jvn x^2-8x+y^2+4y+4=0 egyenletű körre
 teljesül, hogy
 
1. középpontja a (-4; 2) pont 2. sugara 4 egység 3. érinti az y tengelyt
     
(A) csak az 1. (B) csak a 2. (C) csak a 3. (D) egyik sem igaz (E) több állítás is igaz
13.   Melyik állítás igaz az alábbiak közül? Az \large \dpi{80} \fn_jvn x^2-8x+y^2+4y+4=0 egyenletű körre
 teljesül, hogy
 
1. középpontja a (-4; 2) pont 2. sugara 4 egység 3. érinti az y tengelyt
__________
 
Megoldás:

Az egyenletet a kör általános képletére rendezzük. Rajz alapján keressük a jó választ.

kör: \large \dpi{80} \fn_jvn (x-u)^2+(y-v)^2=r^2

középpont: \large \dpi{80} \fn_jvn C(u;v)\text{ ; sugár: r}

 
    \large \dpi{80} \fn_jvn x^2\;\;\;-\;\;\;8x\;\;\;+\;\;\;y^2       \large \dpi{80} \fn_jvn +      \large \dpi{80} \fn_jvn 4y           \large \dpi{80} \fn_jvn +          \large \dpi{80} \fn_jvn 4   \large \dpi{80} \fn_jvn =   \large \dpi{80} \fn_jvn 0
 
       \large \dpi{80} \fn_jvn (x-4)^2  \large \dpi{80} \fn_jvn -     \large \dpi{80} \fn_jvn 4^2       \large \dpi{80} \fn_jvn +    \large \dpi{80} \fn_jvn (y+2)^2   \large \dpi{80} \fn_jvn -  \large \dpi{80} \fn_jvn 4       \large \dpi{80} \fn_jvn +  \large \dpi{80} \fn_jvn 4   \large \dpi{80} \fn_jvn =   \large \dpi{80} \fn_jvn 0
             
\large \dpi{80} \fn_jvn (x^2-8x+4^2) \large \dpi{80} \fn_jvn - \large \dpi{80} \fn_jvn 4^2 \large \dpi{80} \fn_jvn + \large \dpi{80} \fn_jvn (y^2+4y+4) \large \dpi{80} \fn_jvn - \large \dpi{80} \fn_jvn 4     \large \dpi{80} \fn_jvn + \large \dpi{80} \fn_jvn 4  \large \dpi{80} \fn_jvn =   \large \dpi{80} \fn_jvn 0
 
 
\large \dpi{80} \fn_jvn (x-4)^2 \large \dpi{80} \fn_jvn + \large \dpi{80} \fn_jvn (y+2)^2 \large \dpi{80} \fn_jvn = \large \dpi{80} \fn_jvn 4^2
 
középpont: \large \dpi{80} \fn_jvn C(4;-2)\text{ ; {\color{Blue} {sugár: r=4}}}
 
 
 
__________
 
Válasz:
 
E

 

15.   Egy gép értéke évente 20%-kal csökken. Két év használat után a gépet akkori
értékének \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{3}{4} részéért eladták. Az eredeti ár hány százalékáért jutott az új tulajdonos a géphez?
 
(A) 45% (B) 48% (C) 60% (D) 64% (E) ezek egyike sem
15.   Egy gép értéke évente 20%-kal csökken. Két év használat után a gépet akkori
 
 értékének \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{3}{4} részéért eladták. Az eredeti ár hány százalékáért jutott az új tulajdonos a
 géphez?

__________

A feladatot egyszerű következtetésekkel számoljuk.
__________
Megoldás:
 
①    1. év vége
20 %-os értékcsökkenés után az érték: 80 %
 
\large \dpi{80} \fn_jvn 80\% \to \frac{80}{100}=\frac{8}{10}
 
②    2. év vége
újra 20 % értékcsökkenés után az érték 80 %
 
(a „\large \dpi{80} \fn_jvn \frac{8}{10}”-es értéknek!)
 
\large \dpi{80} \fn_jvn \frac{8}{10}\cdot \frac{8}{10}
 
     ennek \large \dpi{80} \fn_jvn \frac{3}{4} része:
 
__________
 
Válasz:
 
B

 

» Elmélet

Nincs tartalom

Ha a tananyagot hasznosnak találtad, teljes mértékben érthető volt, kérjük Like-olj minket!

Ha bármi észrevételed van az anyaggal kapcsolatban, kérjük ITT jelezd!

ÉSZREVÉTEL JELZÉSE

KEZDŐOLDAL | RÓLUNK | HÍREK | REGISZTRÁCIÓ | KAPCSOLAT